Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก description

เกาะหมาก

เกาะหมาก
เกาะหมาก
เกาะหมาก
เกาะหมาก
เกาะหมาก
เกาะหมาก
เกาะหมาก
เกาะหมาก
เกาะหมาก
เกาะหมาก

เกาะหมาก เป็นเกาะขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด ห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,000 ไร่ มีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสวนมะพร้าว โดยรอบมีอ่าว ชายหาดที่สวยงาม และน้ำใสสะอาดหลายแห่ง เช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง อ่าวส่วนใหญ่ บริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงพบแนวปะการังที่สมบูรณ์ และสวยงาม บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย ช่วงฤดูท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคม

 

ชุมชนดั้งเดิมบนเกาะหมากส่วนใหญ่เป็นเขมรเชื้อชาติไทยที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อครั้งเมืองประจันตคีรีเขตร หรือเกาะกงเป็นของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2447 โดยมีหลวงพรหมภักดี ต้นตระกูลตะเวทิกุล เป็นผู้ควบคุมคนจีนบนเกาะกง คนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพารา และสวนมะพร้าว จนเกาะหมากได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของจังหวัดตราด บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย   

 

ที่เที่ยวเกาะฮิตอื่นๆ ได้แก่: เกาะกูด เกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะพยาม พัทยา มีทั้งราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพัน

  • ที่พักเกาะหมากราคาถูก มีงบไม่ถึงพันก็จองได้
  • ที่พักเกาะหมากติดทะเล รับลมทะเลผ่อนคลาย

 

ที่พัก เกาะหมาก ยอดนิยม

1.เกาะหมาก โคโค้ เคป รีสอร์ท

เริ่มต้น 760 บาท

ติดหาด 

เหมาะสำหรับ คู่รัก - ครอบครัว